Regnskab fra vandværket

Hammer & Omegns Vandværk I/S

Budget og regnskab fra vandværket

Vi tilføjer løbende regnskaber fra vandværket. For regnskabsårets udarbejdes der et regnskab. Kassereren fremlægger regnskabet på årets generalforsamling før 1. marts hvor det endeligt vedtages.

Har du spørgsmål til vandværket i Hammer?

Står du i en situation hvor du er i tvivl om vandværkets rolle eller ansvar, er du mere end velkommen til at kontakte os. Ved akut opståede problemer, kontakt venligst formand David Exner på telefon 25 54 72 40.