Regulativ for Hammer og Omegns Vandværk

Fælles regulativ

Gældende for almene vandforsyninger i Næstved Kommune

De almene vandværker har i januar 2009 fået et nyt sæt regler, kaldet fællesregulativ. Her beskrives forholdet mellem vandværkerne og deres forbrugere.
Næstved kommune og vandværkerne har arbejdet for ensartede regler. Dette samarbejde har ført til det nye fælles regulativ. Inden for disse rammer kan der også laves lokale regler for drift af vandværk.

De almene vandværker skal følge regulativet. Her kan vandværket og bruger se de regler, der giver grundlag for. hvordan driften af vandværket skal udføres.

Det fælles regulativ er blevet til i samarbejdet mellem de almene vandværker og Næstved kommune. I kommunen har Natur & vand medvirket. Det er udsendt til de almene vandværker i Næstved kommune i januar 2009.
Det gælder for alle almene vandværker i Næstved kommune og regulativet danner rammen for de enkelte vandværker.

De enkelte vandværker kan tilpasse sit eget sæt regler inden for det fælles regulativ. Vandværkets eget lokale regelsæt kommer også til at gælde for Hammer & Omegns Vandværk og de forsynede ejendomme.

Dette fælles regulativ og takstblad udleveres til enhver ny bruger sammen med vedtægter for Hammer & Omegns Vandværk I/S også til nuværende forbruger, efter ønske.

Har du spørgsmål til vandværket i Hammer?
Står du i en situation hvor du er i tvivl om vandværkets rolle eller ansvar, er du mere end velkommen til at kontakte os. Ved akut opståede problemer, kontakt venligst formand David Exner på telefon 25 54 72 40.