Takstblad for Hammer og Omegns Vandværk A.M.B.A–2020

 

Hammer og Omegns Vandværk A.M.B.A                                                                                                                                                           hammeroov@gmail.com

Byvej 25, 4700 Næstved                                                                                                                                                                                            www.hammervand.dk

4700 Næstved                                                                                                                                                                                                                                    25547240

Driftsbidrag beregnet ud fra Driftsbudget

 

Eksk. moms

Inkl. moms

Fast årligt bidrag pr. måler

Kr.

825,00

1031,25

Pris pr. m3

Kr.

6,85

8,56

Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (Vandskat) inkl. bidrag til

grundvandskortlægning.

Kr.

6,37

7,96

 

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) Beregnet ud fra anlægskartotek

 

Eksk. moms

Inkl. moms

Pr. bolig-/erhvervsenhed 0 – 500 m3/år

Kr.

6.500,00

8.125,25

Forsyningsledningsbidrag i byzone pr. bolig-/erhvervsenhed

Kr.

7.200,00

9.000,00

Forsyningsledningsbidrag i landzone pr. bolig-/erhvervsenhed

Kr.

Tilbud

Stikledningsbidrag pr. stk.

Kr.

9.800,00

12.250,00

 

Gebyrer

 

Eksk. moms

Inkl. moms

Rykkergebyr ved manglende betaling

Kr.

100,00

momsfri

For sen indsendelse af selvaflæsning

Kr.

100,00

momsfri

Skøn af vandforbrug ved manglende aflæsning

Kr.

100,00

125,00

Forgæves kørsel efter aftale til forbruger

Kr.

200,00

250,00

Lukke gebyr 1)

Kr.

500,00

momsfri

Genåbningsgebyr 1)

Kr.

1.500,00

1.875,00

Flyttegebyr, betales af både sælger/lejer og køber/lejer

Kr.

350,00

437,50

  • Hertil kommer de faktiske udgifter