Hammer og Omegns Vandværk

Generalforsamlingen søges afholdt mandag d. 30/8 2021 i Hammer forsamlingshus.

Regnskab 2020 ligger under menuen “Formalia”. Vælg “Regnskab”