Hammer og Omegns Vandværk

Generalforsamlingen der ifølge vedtægterne skal afholdes i marts, udsættes til forsamlingsforbuddet er ophævet eller lempet.